Đào tạo “Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo”-Chương trình liên kết giữa Đại học Tài chính-Marketing và Đại học Koblenz-Landau, CHLB Đức

Chương trình Thạc sỹ liên kết giữa Đại học Tài chính-Marketing và Đại học Koblenz-Landau, CHLB Đức “Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị khởi nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo”, được đào tạo theo định hướng thực hành, ưu tiên học bổng học kỳ cuối cho học viên xuất sắc cũng như cơ hội học lên Tiến sĩ, theo chương trình Tiến sĩ Sandwich. Chi tiết liên hệ Anh Thành SĐT: 0932139386; email: lehaiduong68@gmail.com