Về công tác quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng - PGS.TS Hà Nam Khánh Giao - Viện trưởng Viện NCKTUD