Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của BIDV tại Thành phố Hồ Chí Minh-PGS.TS Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng VNCKTUD