Thông báo về việc thi kết thúc Học phần Kỹ năng Tìm việc ngày 13/05/2018 tại Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7

Chú ý: Liên hệ điện thoại Viện: 028.37720573  số nội bộ 259