Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo 6 kỹ năng mềm, đối tượng sinh viên hệ chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước

Hiện nay, đã có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo 6 kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra tính đến hết Học kỳ Đầu năm 2018 của đối tượng sinh viên hệ chính quy, các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước. Sinh viên đến nhận tại Văn phòng Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng, phòng B.210, cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM, các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 8g đến 11g30, chiều từ 13g đến 16g); khi đi cần mang theo Chứng minh nhân dân hay CCCD; nhận dùm phải có Giấy ủy quyền (mẫu Giấy ủy quyền xem mục Văn bản, Biểu mẫu trong menu Đào tạo KNM trên Web Viện).