Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh tại TP.HCM-PGS.TS Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng Viện NCKTUD  
Mô hình phát triển du lịch MICE tại Việt Nam từ các nguồn lực (Model of MICE tourism development in Vietnam based on resource factors)-PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng Viện NCKTUD  
Phát triển du lịch MICE tại Đà Lạt-Kiểm định từ hướng cung (Developing MICE tourism in Dalat-Verification from direction of supply)-PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng Viện NCKTUD  
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của BIDV tại Thành phố Hồ Chí Minh-PGS.TS Hà Nam Khánh Giao-Viện trưởng VNCKTUD  
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn mua nhà ở của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu khu vực quận 10 TP.HCM - PGS.TS Hà Nam Khánh Giao - Viện trưởng Viện NCKTUD  
Về công tác quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng - PGS.TS Hà Nam Khánh Giao - Viện trưởng Viện NCKTUD  
Bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam thời kỳ hội nhập - PGS.TS Hà Nam Khánh Giao - Viện trưởng Viện NCKTUD