Đăng ký học kỹ năng mềm theo quy định chuẩn đầu ra cho đối tượng sinh viên chinh quy, các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước