Giáo dục khởi nghiệp và ý định khởi nghiệp trong sinh viên đại học ở Việt Nam: năng lực khởi nghiệp và sự hỗ trợ của gia đình có quan trọng?; TS. Phạm Hồng Hải, Viện NCKTUD, bài đăng tạp chí Emerald  
Phát triển thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam - TS. Nguyễn Văn Vẹn, Viện trưởng Viện NCKTUD, bài đăng Tạp chí Cộng sản  
Chính sách luật pháp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam; ThS. Nguyễn Văn Phong, Viện NCKTUD, bài đăng hội thảo cấp TP  
9 sự kiện kinh tế nổi bật Việt Nam năm 2022  
Bộ KH&ĐT - Sách trắng (The white book) doanh nghiệp Việt Nam năm 2022, những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2021  
Tọa đàm khoa học cấp Viện, chủ đề “Chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ của Trường Đại học tài chính-Marketing”